Dəyərlərimiz

BERC GROUP Şirkəti özəl və dövlət sektorunda çalışmış, akademik və praktik sahə üzrə təcrübəli mütəxəssislərin iştirakı ilə 2017-cı ildə qurulmuşdur. Şirkət davamlı olaraq daha yaxşı nəticələr əldə etmək, habelə müxtəlif yanaşmalarla çevik həllər tapmaq üçün üzərinə düşəni etməkdədir.

Bizim üçün əsas məqsəd sadəcə tövsiyyələr vermək deyil, həm də müştərilərimizə mövcud şəraitə uyğun, effektiv və hərtərəfli köməklik göstərməkdir. Biznes sferasının müxtəlif sahələrində xidmət etmək arzusu bizi 200-dən artıq təsərrüfat subyekti ilə əlqələrin qurulmasına və müştərilərə keyfiyyətli xidmət göstərməyə təşviq edən başlıca amildir.

Qeyd olunanlarla yanaşı “BERC Group” Şirkətinin dəyərləri aşağıdakılardır:

Müştərilərə münasibətdə keyfiyyətin artırılması ilə bağlı dəyərlər

Şirkət və işçi münasibətlərindəki dəyərlər