Korporativ məsuliyyət

“BERC GROUP”un əsas məqsədlərindən biri, iqtisadi subyektlər arasında korporativ mədəniyyəti daim inkişaf etdirmək və korporativ məsuliyyəti artırmaqdır. Biznes mühitinə davamlı dəstək verilməsi və biznes etikasının tələblərinə əməl edilməsi təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələrin inkişafına və dayanıqlı olmasına səbəb verən əsas amildir. Şirkətimiz bu mənada inkluziv inkişafa nail olmaq üçün qurmuş olduğu platformada öz rolunu daha dərindən başa düşür və bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir.

Biz hesab edirik ki, mövcud problemlərin həllində sahibkarların hər zaman yanında olmaq və onlara iş dünyasında uğurlarının artmasına köməklik etmək günün tələbidir. Qlobal iqtisadi proseslər fonunda sahibkarlara verilən məsləhətlər onlara bizneslərinin effektiv təşkilinə, daxili və xarici risklərdən qorunmasına, habelə mövcud sistemlərin işində səmərəliliyin artırlmasına təkan verəcəkdir.

“BERC GROUP”un biznes sahəsi üzrə korporativ məsuliyyəti dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutur: