Beynəlxalq Ticarət Əməliyyatları

Beynəlxalq ticarət əməliyyatları zamanı müştəri və BERC GROUP arasında aşağıdakı formalarda investisiya-maliyyələşdirmə həyata keçirilir